Tuyển dụng

Tuyển Nhân viên kế toán tổng hợp
Tuyển Nhân viên kế toán tổng hợp 21/02/2020

- Hạch toán báo Nợ, báo Có. - Báo cáo sử dụng hoá đơn - Kê khai thuế GTGT - Cân đối, lập Báo cáo tài chính năm gửi cơ quan thuế - Cập nhật hoá đơn GTGT. - Lưu trữ và bảo quản chứng từ. - Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Thiết kế web