Trụ sở chính:
Tổ 7- Thị trấn Đông Anh- Đông Anh- TP.Hà Nội
Phòng thiết kế:
40 Tô Vĩnh Diện- Thanh Xuân- Hà Nội
Nhà máy sản xuất:
Tổ 7 - Thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại: 043 883 4976 
Fax: 043 883 4975
Email: contact@donganhsteel.com.vn

Cổ đông cần biết

Qúy cổ đông vui lòng download các thông tin cập nhật theo link dưới đây
NĂM 2018
1. Thư mời tham dự Đại hội đồng CĐTN năm 2018
/admin/webroot/upload/image/files/TB%20dai%20hoi%20co%20dong%202018.PDF

2. Thông báo chi trả cổ tức
/admin/webroot/upload/image/files/TB%20tr%E1%BA%A3%20c%E1%BB%95%20t%E1%BB%A9c%202017.doc

NĂM 2017

1. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017
/admin/webroot/upload/image/files/TB%20trieu%20tap%20%C3%90HDCD%202017.PDF

2. Thông báo đề cử HĐQT năm  2017 - 2021
/admin/webroot/upload/image/files/TB%20de%20cu%20HDQT%202017-2021.rar

3. Báo cáo thường niên năm  2017 
/admin/webroot/upload/image/files/Tai%20lieu%20dai%20hoi%20C%C4%90%202017(1).PDF

4. Biên bản họp ĐHCĐ năm 2017
/admin/webroot/upload/image/files/BB%20Dai%20hoi%20co%20dong%202017%20(2).PDF

5. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017
/admin/webroot/upload/image/files/NQ%20dai%20hoi%20dong%20co%20dong%202017%20(2).PDF

6. Thông báo trả cổ tức năm 2016
/admin/webroot/upload/image/files/TB%20tra%20co%20tuc%202016.PDF

NĂM 2016

1. Báo cáo thường niên năm 2016
/admin/webroot/upload/image/files/B%C3%81O%20C%C3%81O%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20NI%C3%8AN%20N%C4%82M%202016.pdf

2. Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2016
/admin/webroot/upload/image/files/2_%20BI%C3%8AN%20B%E1%BA%A2N%20H%E1%BB%8CP%20%C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%98I%20%C4%90%E1%BB%92NG%20C%E1%BB%94%20%C4%90%C3%94NG%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20NI%C3%8AN%20N%C4%82M%202016(1).pdf

3. Nghị quyết HĐQT năm 2016
/admin/webroot/upload/image/files/3_%20Nghi%20quyet%20HDQT%202016.PDF

4. Thông báo phát hành cổ phiếu năm 2016
/admin/webroot/upload/image/files/4_%20TB%20phat%20hanh%20co%20phieu%202016.PDF

5. Thông báo tạm dừng chuyển nhựơng cổ phần 2016
/admin/webroot/upload/image/files/5_%20TB%20t%E1%BA%A1m%20d%E1%BB%ABng%20chuy%E1%BB%83n%20nh%C6%B0%E1%BB%A3ng%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%202016.pdf

6. Công văn UBCKNN về việc xin hủy công ty đại chúng
/admin/webroot/upload/image/files/6_%20C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20UBCKNN%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20xin%20h%E1%BB%A7y%20c%C3%B4ng%20ty%20%C4%91%E1%BA%A1i%20ch%C3%BAng%202016.jpg

7. Thông báo trả cổ tức năm 2015
/admin/webroot/upload/image/files/TB%20chi%20tra%20co%20tuc%202015.PDF

NĂM 2015

1. Báo cáo thường niên năm 2015
/admin/webroot/upload/image/files/B%C3%81O%20C%C3%81O%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20NI%C3%8AN%202015.pdf
báo phụ nữ ao dai dep thoi trang cong so ao dai dep thoi trang ba bau thoi trang nu thảm trải sàn thảm trang tríthảm trải sàn văn phòng thảm trải sàn phòng khách thảm trải sàn phòng ngủkiến thức sống meo vat thảm trải sàn bí quyết làm đẹp,thảm nhật bản thảm dệt tay, quan he tinh duc đặt vòng tránh thai cách quan hệ lâu quan he bang mieng thảm trải sàn phòng khách thảm trải sàn phòng ngủ