Trụ sở chính:
Tổ 7- Thị trấn Đông Anh- Đông Anh- TP.Hà Nội
Phòng thiết kế:
40 Tô Vĩnh Diện- Thanh Xuân- Hà Nội
Nhà máy sản xuất:
Tổ 7 - Thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội
Điện thoại: 043 883 4976 
Fax: 043 883 4975
Email: contact@donganhsteel.com.vn

Năng lực tài chính

Với phương châm phát triển bền vững. Chúng tôi chủ động tự chủ về nguồn vốn sản xuất.
Thông tin tổng hợp kết quả tài chính 3 năm gần đây cho thấy sự tăng trưởng và năng lực tài chính lành mạnh của chúng tôi.

Tài sản Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
-    Tổng cộng tài sản 169.488.421.400 177.667.930.729 192.157.968.377
-    Tài sản ngắn hạn 151.409.761.400 156.730.180.332 154.539.191.227
-    Nợ ngắn hạn 121.501.452.079 133.246.806.829 117.097.293.529
-    Tổng số nợ phải trả 131.187.582.437 133.246.806.829 117.097.293.529
-    Nguồn vốn chủ sở hữu 38.304.838.963 44.421.123.900 75.060.674.848
-    Nguồn vốn kinh doanh 20.000.000.000 20.000.000.000 45.000.000.000
-     Lợi nhuận trước thuế 7.216.709.519 11.689.729.077 15.021.240.005
-    Lợi nhuận sau thuế 5.414.700.443 9.420.840.732 12.146.271.814
-    Tổng doanh thu 164.948.647.351 193.657.117.974 300.955.280.440
báo phụ nữ ao dai dep thoi trang cong so ao dai dep thoi trang ba bau thoi trang nu thảm trải sàn thảm trang tríthảm trải sàn văn phòng thảm trải sàn phòng khách thảm trải sàn phòng ngủkiến thức sống meo vat thảm trải sàn bí quyết làm đẹp,thảm nhật bản thảm dệt tay, quan he tinh duc đặt vòng tránh thai cách quan hệ lâu quan he bang mieng thảm trải sàn phòng khách thảm trải sàn phòng ngủ